ANUNT INTENTIE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de consultanta marketing sportiv

Nr. 628 din 04.08.2017

ANUNT INTENTIE
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA, informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic Servicii de consultanta marketing sportiv necesare CSM Oradea pentru buna desfasurare a activitatii de promovare a sportului,si invita operatorii economici sa-si inregistreze ofertele in SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 pana la data de 10.08.2017 inclusiv

Va fi consultat urmatorul cod CPV: 79413000-2 – Servicii de consultanta in gestiune marketing (Rev.2)

Valoarea totala estimata achizitie: 1.700,00 cu TVA lunar
• Mod de prestare a serviciilor –lunar in perioada 01.09.2017-31.08.2018
Ofertantii interesanti isi pot inregistra oferta pe codul CPV : 79413000-2 – Servicii de consultanta in gestiune marketing (Rev.2) cu denumirea “Servicii Marketing CSM Oradea“ trimitand si o informare catre Clubul Sportiv Municipal Oradea prin e-mail :csmoradea2010@gmail.com

Achizitia implica semnarea unui contract de servicii. Detalii suplimentare vor putea obtine prin solicitare la adresa de email csmoradea2010@gmail.com.

Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog (daca este cazul). Scopul acestui anunt este acela de a determina operatorii economici sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat la data demararii achizitiei directe si a verificarii catalogului electronic autoritatea contractanta sa fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic care sa-i satisfaca necesitatea de produse, servicii, lucrari.

Ulterior publicarii prezentului anunt autoritatea contractanta va aplica prevederile art 43-46 din HG 395/2016.

Comentarii

comments